Διαβούλευση

Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ)
από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα  «Προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜΜοΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

Η Υπουργική Απόφαση έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο ρυθμιστικό κενό στην παιδική προστασία και φιλοδοξεί να μετατρέψει την ιδρυματική φροντίδα σε μέσο αποϊδρυματοποίησης για κάθε παιδί που στερήθηκε την οικογένειά του . Έτσι, για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στους σκοπούς των ΜοΠΠ η αποκατάσταση των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον και επιβάλλεται η περιοδική αναθεώρηση της τοποθέτησής τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση του  χρόνου παραμονής τους σε αυτό.

Οι Προδιαγραφές, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, εντάσσονται στην στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, θέτουν ως αποκλειστικό γνώμονα για κάθε πράξη ή επιλογή εντός των Μονάδων το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και αντιμετωπίζουν το παιδί ως φορέα δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Καλώ τους αρμόδιους φορείς, αλλά και τους πολίτες, να συμβάλουν σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 13 Μαρτίου 2022, καταθέτοντας τις απόψεις σας, τις ιδέες σας ή τις διαφωνίες σας ώστε όλοι μαζί, να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των δομών αυτών, τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την ταχύτερη δυνατή αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι να μεταβούμε από το ιδρυματικό μοντέλο προστασίας στην υποστήριξη των οικογενειών και όπου αυτή δεν καθίσταται εφικτή, στην οικογενειακού τύπου εναλλακτική φροντίδα, με σκοπό όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον.

Αθήνα, 17-02-2022
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου

Scroll to Top