Διαβούλευση

Το νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα

«Αναρτούμε σήμερα για διαβούλευση το κείμενο-πρόταση που συνέγραψαν οι επιστήμονες της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας της Διανέοσις. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο μας ξεκινά το δημόσιο διάλογο για τη σημασία και το περιεχόμενο της προσχολικής αγωγής.

Στόχος μας είναι α) η θέσπιση ενός ενιαίου, ολιστικού, καθημερινού προγράμματος που θα προσφέρει στα βρέφη και στα νήπια την ευκαιρία μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων και ερεθισμάτων να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και στους γονείς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή και β) η καθιέρωση του τακτικού ελέγχου όλων των βρεφών και νηπίων για την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αδυναμιών και δυσκολιών και την έγκαιρη παραπομπή τους σε ειδικούς.

Περιμένουμε έως το τέλος Ιουλίου τις απόψεις σας και τις ιδέες σας για να συνδιαμορφώσουμε το νέο πρόγραμμα, που θα ενισχύσει και θα πλαισιώσει τη δουλειά που ήδη γίνεται με μεγάλη αγάπη, αλλά δυστυχώς χωρίς κεντρικά ρυθμισμένο πλαίσιο, από τους σταθμούς σήμερα».

Αθήνα, 05-07-2021
Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου

Scroll to Top