Υιοθεσία και Αναδοχή σε αριθμούς

Στοιχεία B' τριμήνου 2023

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία A' τριμήνου 2023

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Δ' τριμήνου 2022

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Γ' τριμήνου 2022

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία B' τριμήνου 2022

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία A' τριμήνου 2022

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Δ' τριμήνου 2021

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Γ' τριμήνου 2021

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Β' τριμήνου 2021

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr

Στοιχεία Α' τριμήνου 2021

Για την Αναδοχή και την Υιοθεσία από το Πληροφορικό Σύστημα anynet.gr
Scroll to Top