Πληροφορίες

Το Paidi.gov.gr είναι η ανοιχτή πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών σε ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί.

Ενημερωθείτε για το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού στην Ελλάδα, τις πολιτικές γύρω από την αναδοχή και την υιοθεσία, τα κοινωνικά επιδόματα, τους παιδικούς σταθμούς και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, διάφορα δημογραφικά στοιχεία, μελέτες, συνδέσμους σχετικών φορέων καθώς και πολλά άλλα.

Επιπλέον, μέσω της παρούσας πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων από ιδιώτες και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού καθώς και για τη δημόσια διαβούλευση θεμάτων σχετικά με το παιδί.

Scroll to Top